โซลูชั่น

NEO สามารถให้บริการได้ทุกเทคโนโลยีพลังงาน และตอบสนองความต้องการ
ให้ทุกกลุ่มผู้ประกอบการทั้งประเภท โรงงานและอาคารพาณิชย์ โดยเทคโนโลยีหลัก
ที่ NEO ให้บริการ ดังนี้
image
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Plant) ทั้งประเภท Solar Farm Solar Rooftop และ Solar Floting
image
ระบบกักเก็บพลังงานสำรอง (Energy Storage System ESS)
image
ระบบพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนและ ระบบกักเก็บพลังงานสำรอง ติดตั้งบนเกาะ
image
เทคโนโลยีด้านพลังงานอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการสนใจ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม ระบบผลิตไอน้ำ ระบบผลิตอากาศอัด ระบบผลิตน้ำเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น
Powered by MakeWebEasy.com