โซล่าร์บนหลังคา

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 2.00 เมกะวัตต์ บนดาดฟ้า บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด จ. ชลบุรี

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 999.90 กิโลวัตต์ บนดาดฟ้า บริษัท สยามควอลิตี้สตีล จํากัด จ. บุรีรัมย์

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 627.76 กิโลวัตต์ บนดาดฟ้า บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด จ. นครปฐม

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 990 กิโลวัตต์ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 330 กิโลวัตต์ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 460 กิโลวัตต์ และระบบเก็บพลังงานสำรองขนาด 30 กิโลวัตต์ 2 ชุด ณ ศูนย์กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 996.6 กิโลวัตต์ ณ โรงงานผลิตเส้นบะหมี่ จ.ราชบุรี

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 506.88 กิโลวัตต์ ณ คลังสินค้า จ.กรุงเทพมหานคร

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 303.6 กิโลวัตต์ ณ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง. จ.กำแพงเพชร

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 409 กิโลวัตต์ บนดาดฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครจ.กรุงเทพมหานคร

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 999.68 กิโลวัตต์ บนหลังคาอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม จ.พิษณุโลก

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 916.4 กิโลวัตต์ บนดาดฟ้า มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม (วิทยเขตในเมืองและวิทยาเขตขามเรียง) จ.มหาสารคาม

โครงการ : โซล่าร์บนหลังคา ขนาด 2.0424 เมกกะวัตต์ บนดาดฟ้า บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด จ. เพชรบุรี

Powered by MakeWebEasy.com