เจ้าของโครงการ : บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด


ขนาดติดตั้ง : โซล่าร์รูฟ 627.76 กิโลวัตต์
ที่ตั้ง : จ. นครปฐม
บริการ : รับเหมาแบบครบวงจร
วันเริ่มผลิตไฟฟ้า : มกราคม 2563
ปีที่เริ่มสัญญา : ปี 2562


Powered by MakeWebEasy.com