เจ้าของโครงการ : กองบัญชาการกองทัพไทย



ขนาดติดตั้ง : โซล่าร์รูฟ 990 กิโลวัตต์
ที่ตั้ง : จ.นครนายก
บริการ : รับเหมาแบบครบวงจร
วันเริ่มผลิตไฟฟ้า : กันยายน 2561
ปีที่เริ่มสัญญา : ปี 2561




Powered by MakeWebEasy.com