เจ้าของโครงการ : กองบัญชาการกองทัพไทย


ขนาดติดตั้ง : โซล่าร์รูฟ 990 กิโลวัตต์ และระบบเก็บพลังงานสำรองขนาด 30 กิโลวัตต์ 2 ชุด
ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
บริการ : รับเหมาแบบครบวงจร
วันเริ่มผลิตไฟฟ้า : กันยายน 2561
ปีที่เริ่มสัญญา : ปี 2561

Powered by MakeWebEasy.com