เจ้าของโครงการ : บริษัท บีกริมม์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ : โซล่าร์ฟาร์ม ขนาด 3.5772 เมกะวัตต์ จ. ฉะเชิงเทราขนาดติดตั้ง : 3.5772เมกะวัตต์
ที่ตั้ง : จ. ฉะเชิงเทรา
บริการ : รับเหมาแบบครบวงจร
วันเริ่มผลิตไฟฟ้า : ธันวาคม 2561
ปีที่เริ่มสัญญา : ปี 2561Powered by MakeWebEasy.com