เจ้าของโครงการ : บริษัท บีกริมม์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ : โซล่าร์ฟาร์ม ขนาด 4.9962 เมกะวัตต์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครขนาดติดตั้ง : 4.9962 เมกะวัตต์
ที่ตั้ง : เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
บริการ : รับเหมาแบบครบวงจร
วันเริ่มผลิตไฟฟ้า : ธันวาคม 2561
ปีที่เริ่มสัญญา : ปี 2561
Powered by MakeWebEasy.com