เจ้าของโครงการ : บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด

ขนาดติดตั้ง : โซล่าร์รูฟ  2.00 เมกะวัตต์
ที่ตั้ง : จ. ชลบุรี
บริการ : รับเหมาแบบครบวงจร
วันเริ่มผลิตไฟฟ้า : สิงหาคม 2563
ปีที่เริ่มสัญญา : ปี 2562

Powered by MakeWebEasy.com