เจ้าของโครงการ : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ขนาดติดตั้ง : โซล่าร์บนทุ่นลอยน้ำ 58.49 เมกะวัตต์
ที่ตั้ง : จ. อุบลราชธานี
บริการ : รับเหมาแบบครบวงจร
วันเริ่มผลิตไฟฟ้า  : 2564
ปีที่เริ่มสัญญา : ปี 2563

Powered by MakeWebEasy.com