เจ้าของโครงการ : บจก.พูนพิพัฒน์ เอ็นเนอร์ยี่ขนาดติดตั้ง : โซล่าร์รูฟ 506.88 กิโลวัตต์
ที่ตั้ง : จ.กรุงเทพมหาคนร
บริการ : รับเหมาแบบครบวงจร
วันเริ่มผลิตไฟฟ้า : มิถุนายน 2562
ปีที่เริ่มสัญญา : ปี 2561


Powered by MakeWebEasy.com